Thư viện

Thư viện

Thư viện

GIẢI PHÁP TỐT NHẤT CHO NGÀNH DỆT
GIẢI PHÁP TỐT NHẤT CHO NGÀNH DỆT
06/11/2018
Hồ sợi được ví như trái tim của ngành Dệt, nên ngoài chất lượng sợi mộc và thiết bị, hầu hết các vấn đề này đều có thể được khắc phục bởi giải hồ AVCO-SIZE. Giải hồ sợi AVCO-SIZE là hồ sợi thế hệ mới nhiều sáng tạo từ AVCO, sau khi được phát triển, AVCO-SIZE đã nhanh chóng lan rộng ở thị trường miến Bắc, miền Nam Viet Nam và đạt được sự tin tưởng ở khách hàng. Thực sự, AVCO-SIZE sở hữu 3 điểm mạnh ... Xem thêm