R&D

R&D

R&D

Dệt và da

Phòng R & D phát triển các sản phẩm mới và sáng tạo phù hợp với những thay đổi nhanh chóng diễn ra trong thế giới thời trang. Nhân viên R & D luôn theo dõi sự phát triển của thế giới Dệt May và các sản phẩm thích ứng với nhu cầu phát sinh do sự thay đổi  của các qui trình nhuộm và sự giới thiệu các thiết bị nhuộm và hoàn tất hiện đại,

Tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra theo tiêu chuẩn khắc nghiệt AATCC, ISO và DIN.

Nhân viên Đội ngũ R & D, bao gồm 80% sinh viên tốt nghiệp các khóa đào tạo quốc tế và các trường đại học đảm nhận việc phát triển một giải rộng các sản phẩm, bao gồm AVCO-NTROL, một bước đột phá trong các quy trình nhuộm màu hoạt tính, AVCOTAN - một loạt chướng in tổng hợp cho in thuốc nhuộm với thuốc nhuộm hoạt tính. Bộ phận này cũng đã phát triển hồ hoàn tất đàn hồi FINISH DREAM tạo các hiệu ứng đặc biệt cho vải và BLANKINOL - một sản phẩm pha sẵn, hợp chất “trọn gói” cho các qui trình tẩy trắng với hydrogen peroxide ...

Nhũ

Phòng R & D có thiết bị hiện đại để nghiên cứu các công nghệ đang phát triển trong Hoá học Polymer. Mục tiêu của chúng tôi là đáp ứng các nhu cầu của khách hàng với các công nghệ mới, sử dụng chuyên môn của đội ngũ nhân viên của chúng tôi trong việc ứng dụng. Quan hệ đối tác của chúng tôi tại Brazil với OCQ nhà sản xuất polymer lớn nhất ở Nam Mỹ đã khiến chúng tôi đi đầu trong công nghệ polymer