Môi trường

Môi trường

Safety health environment

Môi trường

Các hóa chất AVCOchem cam kết trách nhiệm với môi trường và nhận rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khoẻ của cộng đồng, khách hàng và nhân viên.

Bộ phận R&D được cập nhật thường xuyên các quy định và công nghệ mới, và các khía cạnh sinh thái được xem xét từ những bước đầu tiên trong việc phát triển sản phẩm mới.

NGUYÊN TẮC CỦA CHÚNG TÔI:

  • Giảm thiểu tối đa chất thải
  • Tái chế nước và bao bì
  • Xử lý ô nhiễm không khí
  • Xử lý nước thải
  • Giảm năng lượng tiêu thụ
  • Giảm sử dụng nguyên liệu độc hại
  • Sản phẩm an toàn

Tại khu vực sản xuất đã được thiết lập một quy trình xử lý nước thải công nghệ cao, hiện đại bao gồm quy trình xử lý hóa lý và xử lý sinh học, và tất cả các đo đạc về môi trường được giám sát liên tục với kết quả xuất sắc