Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chúng tôi rất vui mừng vì bạn đã thể hiện sự quan tâm đến avcochem.com.vn. Bảo vệ dữ liệu là ưu tiên đặc biệt cao đối với việc lưu trữ của trang web avcochem.com.vn. Việc sử dụng các trang Internet của avcochem.com.vn là có thể mà không để lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào; tuy nhiên, nếu một chủ thể dữ liệu muốn sử dụng các dịch vụ đặc biệt thông qua trang web của chúng tôi, việc xử lý dữ liệu cá nhân có thể trở nên cần thiết. Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết và không có cơ sở pháp lý cho việc xử lý như vậy, chúng tôi thường có được sự chấp thuận từ chủ thể dữ liệu.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ hoặc địa chỉ email của một chủ thể dữ liệu phải tuân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Châu Âu (GDPR) và phù hợp với các quy định bảo vệ dữ liệu của Việt Nam áp dụng cho avcochem. com.vn. Bằng cách tuyên bố bảo vệ dữ liệu này, chúng tôi muốn thông báo cho công chúng biết về bản chất, phạm vi và mục đích của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lý. Hơn nữa, các đối tượng dữ liệu được thông báo, bằng cách tuyên bố bảo vệ dữ liệu này, về các quyền mà họ được hưởng.

avcochem.com.vn có thể thay đổi chính sách này theo thời gian bằng cách cập nhật trang này. Thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra trang này để đảm bảo rằng bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 1 năm 2018.

Với tư cách là nhà điều khiển, nhân viên lưu trữ của avcochem.com.vn đã thực hiện nhiều biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được xử lý hoàn hảo nhất thông qua trang web này. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu trên Internet có thể về nguyên tắc có những khoảng trống về bảo mật, do đó bảo vệ tuyệt đối có thể không được đảm bảo. Vì lý do này, mọi chủ thể dữ liệu đều miễn phí để chuyển dữ liệu cá nhân cho chúng tôi qua các phương tiện thay thế, ví dụ: bằng thư thông thường.