Sự kiện

Sự kiện

Sự kiện

CHẤT CHỐNG THẤM NƯỚC VÀ DẦU
CHẤT CHỐNG THẤM NƯỚC VÀ DẦU
21/05/2020
Avco fluoropolymers được tổng hợp để mang lại hiệu ứng chống thấm nước, chống thấm dầu và tính chất loại bỏ vết bẩn trên đa dạng các loại vải. Sản phẩm thích hợp trên cả vật liệu dệt và vật liệu không dệt cho các trang thiết bị ngoài trời và quần áo chuyên dụng. Sản phẩm không ảnh hưởng đến độ thoáng khí và độ mềm ban đầu của vải. Tất cả các chóng thấm C6 của Avco đêu không chứa Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) và Perfluorooctanoic acid (PFOA). Xem thêm