Textile

Textile

CHẤT TẨY RỬA VÀ THẤM XUẤT SẮC CHO QUI TRÌNH CHUẨN BỊ LIÊN TỤC

Avco-Blank HB-LF- chất tẩy rửa ít bọt cho tiền xử lý

Xem thêm

QUI TRÌNH TẨY TRẮNG PEROXIDE NÓNG CHO VẢI COTTON

Avco-Stabilizer HSF-200 - Chất ổn định peroxide hữu cơ không chứa Silicate

Xem thêm

GIẢI PHÁP TẨY DẦU HIỆU QUẢ

Avco-Biosol HC- chất tẩy rửa nonion, ít bọt, nồng độ cao

Xem thêm

IN PIGMENT

Hệ in Pigment AVCO cho Cotton & Cellulose- Polyester

Xem thêm

IN HOẠT TÍNH

Hệ sản phẩm in AVCO cho vải Cotton và Cellulose

Xem thêm

IN PHÂN TÁN

Hệ sản phẩm AVCO cho in vải Polyester

Xem thêm

IN PHÁ MÀU

Avco-Charge RED NA - Avco-Charge RED ZN

Xem thêm