Trợ chất cho qui trình kết hợp tiền xử lý và nhuộm 1 bể cho vải pha Polyester

Trợ chất cho qui trình kết hợp tiền xử lý và nhuộm 1 bể cho vải pha Polyester

High performance, Cost saving Process

Trợ chất cho qui trình kết hợp tiền xử lý và nhuộm 1 bể cho vải pha Polyester

16/11/2017

AVCO-COMBIBLEACH là một trợ chất độc đáo cho phép chúng ta thực hiện một qui trình kết hợp cho nhuộm polyester và tiền xử lý T/C hay các vải pha PES khác bằng qui trình gián đoạn. Đó là một hợp chất có tính hỗ trợ được thiết kế để đạt được tính phân tán đều màu cao cùng với tác dụng tẩy rửa tốt.

LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM :

  1. Tiết kiệm thời gian
  2. Tiết kiệm nước và năng lượng
  3. Độ thấm của vải xử lý cao hơn vải được xử lý với qui trình thông thường
  4. Ánh màu tươi sáng hơn sau khi nhuộm Polyester
  5. Ít đổ lông.
  6. Ít bị mất trọng lượng

BẢNG SO SÁNH THỜI GIAN XỬ LÝ CỦA QUI TRÌNH KẾT HỢP VÀ QUI TRÌNH THÔNG THƯỜNG

QUI TRÌNH THÔNG THƯỜNG

QUI TÌNH KẾT HỢP

CÔNG ĐOẠN

THỜI GIAN (phút)

CÔNG ĐOẠN

THỜI GIAN (phút)

Tẩy trắng Peroxide(95ºC)

100

Tẩy trắng và nhuộm Polyester (135ºC)

150

Giặt nóng (80ºC)

30

Giặt khử (80ºC)

35

Trung hòa (60ºC)

20

Trung hòa (60ºC)

30

Nhuộm Polyester (135oC)

120

 

 

Giặt khử (80ºC)

35

 

 

Trung hòa (60ºC)

20

 

 

Số lần lấy nước

6

Số lần lấy nước

3

Tổng cộng (phút)

325

Tổng cộng (phút)

215

 

SO SÁNH TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG CỦA 2 QUI TRÌNH

Sự so sanh được tính toán dựa trên các dữ liệu sau: 400kgs vải PES/CO, Dung tỉ: 1/8, giá hơi (USD19.56/tấn),  giá điện(USD0.073/kw), công suất motor máy nhuộm 400kgs (22kw/h), entalphy của hơi (530kcal/kg hơi), hiệu suất 80%.

 

QUI TRÌNH THÔNG THƯỜNG

QUI TÌNH KẾT HỢP

CÔNG ĐOẠN

Hơi (tấn)

Điện (kwh)

CÔNG ĐOẠN

Hơi (tấn)

Điện (kwh)

Tẩy trắng Peroxide (95ºC)

0.49

45.83

Tẩy trắng và nhuộm Polyester (135ºC)

0.79

82.5

Giặt nóng (80ºC)

0.38

13.75

Giặt khử (80ºC)

0.38

16.00

Trung hòa (60ºC)

0.23

9.17

Trung hòa (60ºC)

0.23

13.75

Polyester dyeing (135ºC)

0.79

55.00

     

Giặt khử (80ºC)

0.38

16.00

     

Trung hòa (60ºC)

0.23

9.17

     

Tổng cộng

2.50

148.92

Tổng cộng

1.4

112,25

Thành tiền (USD)

48.90

10.87

Thành tiền (USD)

27.38

8.19

Như vậy USD0.06/kg vải PES/CO iđược tiết kiệm khi dùng qui trình kết hợp với AVCO-COMBIBLEACH