AVCOchem NEWS

Vào đầu năm 2018, chúng tôi muốn chia sẻ một sự ngạc nhiên thú vị : website mới của chúng tôi đã trực tuyến

Trợ chất cho qui trình kết hợp tiền xử lý và nhuộm 1 bể cho vải pha Polyester

AVCO-COMBIBLEACH là một trợ chất độc đáo cho phép chúng ta thực hiện qui trình kết hợp nhuộm polyester và tiền xử lý cho T/C hay vải pha PES bằng phương pháp gián đoạn.

HOÀN TẤT SILICONE VÀ NHUỘM LẠI, TẠI SAO KHÔNG?

Một vấn đề gây đau đầu cho các nhà Nhuộm màu là sửa lại màu của vải sau khi đã hồ hoàn tất Việc tẩy bỏ lớp hồ silicone và nhuộm lại sau đó khá phức tạp và nhiều rủi ro. AVCO-ELASTOGUM RD-68 là sự lựa chọn tốt nhất cho trường hợp này.