GIẢI PHÁP TỐT NHẤT CHO NGÀNH DỆT

Hồ sợi được ví như trái tim của ngành Dệt, nên ngoài chất lượng sợi mộc và thiết bị, hầu hết các vấn đề này đều có thể được khắc phục bởi giải hồ AVCO-SIZE. Giải hồ sợi AVCO-SIZE là hồ sợi thế hệ mới nhiều sáng tạo từ AVCO, sau khi được phát triển, AVCO-SIZE đã nhanh chóng lan rộng ở thị trường miến Bắc, miền Nam Viet Nam và đạt được sự tin tưởng ở khách hàng. Thực sự, AVCO-SIZE sở hữu 3 điểm mạnh ...

AVCOchem NEWS

Vào đầu năm 2018, chúng tôi muốn chia sẻ một sự ngạc nhiên thú vị : website mới của chúng tôi đã trực tuyến

Trợ chất cho qui trình kết hợp tiền xử lý và nhuộm 1 bể cho vải pha Polyester

AVCO-COMBIBLEACH là một trợ chất độc đáo cho phép chúng ta thực hiện qui trình kết hợp nhuộm polyester và tiền xử lý cho T/C hay vải pha PES bằng phương pháp gián đoạn.